El seu nom no és casualitat ni guerra d’un dia,
és el triomf d’unes vinyes en la lluita contra
els elements naturals en alçada

El seu nom no és casualitat ni guerra d’un dia,
és el triomf d’unes vinyes en la lluita contra
els elements naturals en alçada

viña

El seu nom no és casualitat ni guerra d’un dia, és el triomf d’unes vinyes en la lluita contra els elements naturals en alçada

uva

El seu nom no és casualitat ni guerra d’un dia, és el triomf d’unes vinyes en la lluita contra els elements naturals en alçada

Us informem que actualment no realitzem visites al celler.

TerraNegra