Les parcel·les es treballen, majoritàriament
de forma manual a causa de la seva difícil orografia

i es vinifiquen per separat.
Les parcel·les es treballen, majoritàriament de forma manual a causa de la seva difícil orografia 
i es vinifiquen per separat.

Al Celler es treballa des de l’estima a la terra i als seus fruits;
es manté un estil propi, artesà i honest amb un gran respecte per tot el procés, des de la vinya,
passant per l’elaboració, la criança o el degollament.

Al Celler es treballa des de l’estima a la terra i als seus fruits; es manté un estil propi, artesà i honest amb un gran respecte per tot el procés, des de la vinya, passant per l’elaboració, la criança o el degollament.

Un trofeu de la natura

La primera collita del 2015 ha permès produir 720 ampolles, la collita del 2016 1.146 ampolles, fet que converteix a Casus Belli en un producte exclusiu. Totes les ampolles són numerades. En cada collita s’obtenen matisos diferents, ja que el clima d’aquell any imposa les característiques finals.

Vins Casus Belli Andorra Unesco vinificacio artesanal