POLÍTICA DE PRIVACITAT

EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

Everest Agricultura i Ramaderia, SLU amb NRT T-708523-E amb les dades de contacte següents:
Domicili: Plaça Rebés núm 9, AD500 Andorra la Vella,
Telèfon: +376 874050
De conformitat amb la legislació aplicable, les dades que ens facilites passaran a formar part del fitxer responsabilitat d’ Everest Agricultura i Ramaderia, SLU, registrat a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

LA INFORMACIÓ QUE RECOPILEM:

Everest Agricultura i Ramaderia, SLU , pot recopilar la informació personal següent dels usuaris del lloc web i/o applicació www.casusbelli.ad i/o mitjançant Facebook, Instagram Twitter i YouTube en completar els formularis corresponents: nom i cognoms i adreça de correu electrònic.
Quan visites el lloc web o les pàgines oficials de Facebook, Instagram, Twitter i YouTube, i t’hi registres per participar en promocions, sortejos, enquestes i concursos, o t’inscrius per rebre newsletters d’Everest Agricultura i Ramaderia, SLU , et demanem les teves dades, que es consideren imprescindibles per poder participar i/o rebre les comunicacions, pels motius següents:
el nom i l’adreça de correu electrònic per identificar-te en totes les comunicacions,
Les dades es tracten d’acord amb la normativa aplicable i sempre vetllant per la seva protecció, i s’utilitzaran únicament amb la finalitat prevista així com per comunicar qualsevol informació relacionada. La veracitat i l’actualització de les dades facilitades és responsabilitat teva.

LA FINALITAT PER A QUÈ ES TRACTEN LES DADES:

Les teves dades personals es tracten amb les finalitats següents, segons correspongui:
Utilitzem la teva informació personal per comunicar-te per correu qualsevol informació relacionada que pugui ser del teu interès.
Gestionar i enviar-te informació per participar en promocions, sortejos, enquestes, concursos o per rebre newsletters d Everest Agricultura i Ramaderia, SLU relatives al món de la vinya, així com les novetats i els esdeveniments més recents,
Respondre a l’exercici dels drets de tots els usuaris, així com a consultes i reclamacions.

POLÍTICA DE GALETES

Per al correcte funcionament de www.calpalandorra.com, utilitzem galetes de navegació al teu dispositiu. Una galeta és un petit fitxer de text que el lloc web diposita al teu ordinador o mòbil durant un període de temps determinat. Aquesta recorda que ens has visitat darrerament i no repeteix el missatge de consentiment cada cop que navegues de pàgina en pàgina.
La galeta permet que el lloc web reconegui com has navegat, quin contingut t’ha interessat o quines preferències has mostrat en la teva visita, com ara l’inici de sessió o bé l’idioma de navegació, entre d’altres. Les galetes no recullen en cap cas dades de caràcter personal, són totalment anònimes i les dades que www.casusbelli.ad obté a través de Google Analytics tenen l’adreça IP encriptada. Aquestes dades ens permeten rebre informació sobre els nostres usuaris, que després podem utilitzar per poder crear una millor experiència de navegació i per millorar les funcionalitats del lloc web.
El consentiment es considera atorgat quan l’acceptes explícitament o bé si el navegador està configurat per acceptar l’ús de les galetes. Això també s’aplica si el navegador està predefinit per a aquesta acceptació. Com a usuari, sempre pots configurar el navegador perquè informi de la presencia de galetes o bé pots configurar-lo manualment perquè no les admeti, ja que aquesta acció no impedirà que puguis accedir a la informació del lloc web.

EL TEMPS DURANT EL QUAL ES GUARDEN LES DADES:

Everest Agricultura i Ramaderia, SLU conservarà les teves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les finalitats per a les quals han estat facilitades, les necessitats de donar resposta a consultes que es plantegin, la realització de millores i el compliment dels requisits que exigeixi la legislació aplicable. Després d’aquest període, les dades personals romandran emmagatzemades en tots els sistemes d’ Everest Agricultura i Ramaderia, SLU, tret que decideixis donar-les de baixa.

EL MOTIU PEL QUAL PODEM TRACTAR LES TEVES DADES:

Everest Agricultura i Ramaderia, SLU pot tractar les teves dades personals segons el consentiment que has prestat a l’hora de recopilar les dades personals mitjançant qualsevol dels formularis.

CESSIÓ DE LES DADES PERSONALS:

Ni les teves dades personals ni les de cap altre usuari no poden ser cedides o comunicades per a Everest Agricultura i Ramaderia, SLU a tercers llevat dels casos següents:
A Administracions i Organismes públics, quan així ho exigeixi la legislació aplicable.
A empreses encarregades del tractament de dades que prestin serveis per compte d’ Everest Agricultura i Ramaderia, SLU i sota el seu control. En qualsevol cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal hauran d’haver acreditat prèviament l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la seva correcta protecció i no podran, en cap cas, utilitzar les dades a què tinguin accés per a finalitats pròpies ni fer-les servir més enllà de les instruccions rebudes o per a finalitats diferents del servei que han de prestar a favor del responsable.

LA PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS:

Everest Agricultura i Ramaderia, SLU garanteix la protecció de les teves dades i les facilitades per tots els usuaris de www.casusbelli.ad, Facebook, Instagram, YouTube i Twitter. Si es produís un error en el sistema de seguretat en què les dades es veiessin afectades i, com a conseqüència, es produís la destrucció accidental o il·legal, pèrdua, alteració o divulgació no autoritzada de les dades personals transmeses, emmagatzemades o processades, o s’hi pogués accedir, des de visitandorra.com ens comprometem a actuar amb la màxima transparència i a notificar-ho als usuaris afectats de manera immediata.Si tens coneixement o sospites de l’ús indegut de les teves dades personals o d’un accés no autoritzat a aquestes dades per part de tercers, no dubtis a contactar amb nosaltres al més aviat possible a l’adreça electrònica info@casusbelli.ad

ELS DRETS DE L’USUARI RESPECTE DE LES DADES PERSONALS:

Els drets que pots exercir com a usuari són els següents:
Dret d’accés: tens dret a obtenir una confirmació sobre si a Everest Agricultura i Ramaderia, SLU estem tractant dades personals que et concerneixen o no, així com a accedir a les teves dades personals que tingui Everest Agricultura i Ramaderia,SLU .
Dret de rectificació: tens dret a sol·licitar que Everest Agricultura i Ramaderia, SLU rectifiqui les teves dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes.
Dret de limitació: tens dret a sol·licitar la limitació dels tractament de les dades. En aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Dret d’oposició: pots oposar-te al fet que les teves dades personals siguin objecte d’un tractament basat en les finalitats i l’interès legítim perseguit per a Everest Agricultura i Ramaderia, SLU, inclosa l’elaboració de perfils. En aquest cas, Everest Agricultura i Ramaderia, SLU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i de necessitat o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Dret de supressió/oblit: pots sol·licitar-nos que les teves dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides.
Dret de portabilitat: tens dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.
Dret a reclamar: Tens dret a presentar una reclamació prop de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.
L’exercici d’aquests drets i de qualsevol consulta relativa al tractament que fem de les teves dades es pot efectuar mitjançant una sol·licitud dirigida a l’adreça electrònica info@casusbelli.ad o per correu postal a Everest Agricultura i Ramaderia, SLU, Plaça Rebés núm 9, AD500 Andorra la Vella. Cal que indiquis, junt amb la sol·licitud, el teu nom i cognoms, domicili o correu electrònic a efectes de notificacions, així com una fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport per tal d’estar segurs de la identitat del que sol·licita i el dret exercit.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Si es produeix qualsevol canvi en aquesta política de privacitat després que l’usuari l’hagi acceptat, se li comunicarà per correu electrònic a l’adreça proporcionada.